Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

Рамките на ревизионните капаци се поставят върху бетонни или стоманобетонни конструкции/основа/.

Основното предназначение на опорната стоманобетонна основа/конус  OCO/К е да преразпределя отдаденото и натоварване с цел защита  на ревизионния капак от счупване. Опорната стоманобетонна основа/конус намалява натоварването върху капака с 10/десет/ пъти.

На схемата по долу е показана последователността на монтажа на опорната основа/конус ОСО/К. На опорната основа/конус ОСО/К се поставя гривната/рамка/ и капака.

Моля, обърнете ВНИМАНИЕ!

Гривната с капака се поставя на опорната основа/конус  ОСО/К, а не на плочата покриваща шахтата.

  1. Не поставяйте гривната/рамката/ на капака непосредственно върху плочата на шахтата, както и върху основа от зидария с тухли. От постоянното натоварване и в условия на агрессивна среда тухлите/зидарията/ под натиска на гривната на капака се  разрушават, а капака заедно с гривната пропада под нивото на пътното покритие. Вследствие на неправилното си положение/неправилна опорна площ/ фланеца на гривната се чупи и впоследствие започва разрушаването на плочата на шахтата и води да капитален ремонт на канализацията. Последващият ремонт създава неприятности на участниците в пътното движение, коства не малко средства и може да доведе до ПТП.
  2. Капакът на ревизионната шахта трябва да се монтира на едно ниво с пътното платно.  Нито един елемент на ревизионната шахта не бива да е над повърхностното покритие за да се избегне ударно натоварване и повреждане на транспортни средства.
  3. Не се допуска наклон на ревизионния капак при монтирането му. Това ще доведе да неправилно пропадане и е  основание за образуване на неравности, които водят да разрушаване на капака и ще предизвикат щети на транспортни средства.
  4. При  монтаж на ревизионни капаци да се използуват само сертифицирани опорни основи/конуси  ОСО/К, изготвени в заводски условия от стоманобетон по стандарт ЕN/БДС.

Обозначения на схемата:

  • РК – ревизионен капак
  • ОСО/К – опорна стоманобетонова основа/конус
  • ПШ – плоча на шахта 
  • КШ – канализационна шахта 

Изключение правят ревизионните капаци от тип А15 (натоварване от максимум 1,5т.), те могат да се монтират непосредствено върху плочата на шахтата. Гривната/рамката  на ревизионната шахта трябва да лежи с цялата си повърхност върху опорната основа/конус, никакви стърчащи части не се допускат.

Всички  ревизионни шахти на Реко Продъкшън ООД съответстват по размери на стандарт ЕN124/БДС и се монтират върху опорна  основа/конус ОСО/К без какъвто ида е просвет.