За нас

РекоПродъкшън ООД е създадена с цел производство на продукти за пътна, Вик, електро и телекомуникационна инфраструктура от полимер композитен материал.Дейността ни излиза от рамките на България, като се опитваме да обхванем възможно най – многобройни територии, като наши клиенти са дистрибуционни фирми на ВиК и електро материали, както и фирми изграждащи ВиК, електро и оптични трасета.

През 2016 година Реко Продъкшън ООД стартира бизнеса си с оборудване от два топилно-нагревателни апарата, дванадесет прес форми/матрици/ и шест хидравлични преси.

През 2019 година оборудването е увеличено на три топилно-нагревателни апарата, двадесет и пет прес форми/матрици/ и шестнадесет хидравлични преси.

През 2019 година стартирахме производство на водомерни шахти по метода на ротационното леене от полиетилен /РЕ/.

Мисията и духът на компанията Реко Продъкшън ООД е отразена в наименованието и Р – рециклиране, Е – екология, К – креативност и О – отговорност.

Основен компонент в Нашите продукти са различни видове полимери.

Визията ни за по чиста природа ни кара да преработваме отпадъчни полимери и да ги влагаме в производството си. Това прави нашите продукти уникални от гледна точка на възможността им на сто процента да бъдат рециклирани.

Целите ни са да предложим иновативни и ефективни технологични решения, да бъдем неразделна част от ежедневието на своите партньори, да носим духа на положителната промяна, да модернизираме, развиваме и улесняваме , работата им.