Реко Продъкшън ООД е създадена с цел производство на продукти за пътната инфраструктурата от полимер композитен материал.
Дейността ни излиза от рамките на България, като се опитваме да обхванем възможно най – многобройни територии, като наши клиенти са дистрибуционни фирми на ВиК и електро материали, както и фирми изграждащи ВиК, електро и оптични трасета.

Уникалност , дълготрайност, естетичност, практичност, екологична чистота!

СЕРТИФИКАТИ

Компанията Реко Продъкшън ООД е оценена и одобрена за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 50001:2018 и ISO 14001:2015