Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

Инструкция за монтаж на ревизионни капаци Рамките на ревизионните капаци се поставят върху бетонни или стоманобетонни конструкции/основа/. Основното предназначение на опорната стоманобетонна основа/конус  OCO/К е да преразпределя отдаденото и натоварване с цел защита ...