Инструкции

Инструкция за монтаж на ревизионни капаци Jan/10/2020

Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

Рамките на ревизионните капаци се поставят върху бетонни или стоманобетонни конструкции/основа/.

Основното предназначение на опорната стоманобетонна основа/конус  OCO/К е да преразпределя отдаденото и натоварване с цел защита  на ревизионния капак от счупване. Опорната стоманобетонна основа/конус намалява натоварването върху капака с 10/десет/ пъти.

На схемата по долу е показана последователността на монтажа на опорната основа/конус ОСО/К. На опорната основа/конус ОСО/К се поставя гривната/рамка/ и капака.

Моля, обърнете ВНИМАНИЕ!

Гривната с капака се поставя на опорната основа/конус  ОСО/К, а не на плочата покриваща шахтата.

  1. Не поставяйте гривната/рамката/ на капака непосредственно върху плочата на шахтата, както и върху основа от зидария с тухли. От постоянното натоварване и в условия на агрессивна среда тухлите/зидарията/ под натиска на гривната на капака се  разрушават, а капака заедно с гривната пропада под нивото на пътното покритие. Вследствие на неправилното си положение/неправилна опорна площ/ фланеца на гривната се чупи и впоследствие започва разрушаването на плочата на шахтата и води да капитален ремонт на канализацията. Последващият ремонт създава неприятности на участниците в пътното движение, коства не малко средства и може да доведе до ПТП.
  2. Капакът на ревизионната шахта трябва да се монтира на едно ниво с пътното платно.  Нито един елемент на ревизионната шахта не бива да е над повърхностното покритие за да се избегне ударно натоварване и повреждане на транспортни средства.
  3. Не се допуска наклон на ревизионния капак при монтирането му. Това ще доведе да неправилно пропадане и е  основание за образуване на неравности, които водят да разрушаване на капака и ще предизвикат щети на транспортни средства. 
  4. При  монтаж на ревизионни капаци да се използуват само сертифицирани опорни основи/конуси  ОСО/К, изготвени в заводски условия от стоманобетон по стандарт ЕN/БДС. 

Обозначения на схемата:

  • РК – ревизионен капак
  • ОСО/К – опорна стоманобетонова основа/конус
  • ПШ – плоча на шахта 
  • КШ - канализационна шахта 

Изключение правят ревизионните капаци от тип А15 (натоварване от максимум 1,5т.), те могат да се монтират непосредствено върху плочата на шахтата. Гривната/рамката  на ревизионната шахта трябва да лежи с цялата си повърхност върху опорната основа/конус, никакви стърчащи части не се допускат. 

Всички  ревизионни шахти на Реко Продъкшън ООД съответстват по размери на стандарт ЕN124/БДС и се монтират върху опорна  основа/конус ОСО/К без какъвто ида е просвет.

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ

Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

Рамките на ревизионните капаци се поставят върху бетонни или стоманобетонни конструкции/основа/.Основното предназначение на опорната стоманобетонна основа Рамките на ревизионните капаци се поставят върху бетонни или стоманобетонни конструкции/основа/.Основното предназначение на опорната стоманобетонна основа 2020-01-10T16:35:42+02:00 Инструкция за монтаж на ревизионни капаци

<p><span style="font-weight: 400;">Рамките на ревизионните капаци се поставят върху бетонни или стоманобетонни конструкции/основа/.</span></p> <p><strong>Основното предназначение на опорната стоманобетонна основа/конус&nbsp; OCO/К</strong><span style="font-weight: 400;">&nbsp;е да преразпределя отдаденото и натоварване с цел защита&nbsp; на ревизионния капак от счупване. Опорната стоманобетонна основа/конус намалява натоварването върху капака с 10/десет/ пъти.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">На схемата по долу е показана последователността на монтажа на опорната основа/конус ОСО/К. На опорната основа/конус ОСО/К се поставя гривната/рамка/ и капака.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://cdncloudcart.com/15451/files/image/img1.png" alt="" /></span></p> <p><strong>Моля, обърнете ВНИМАНИЕ!</strong></p> <p><span style="font-weight: 400;">Гривната с капака се поставя на опорната основа/конус&nbsp; ОСО/К, а не на плочата покриваща шахтата.</span></p> <ol> <li><span style="font-weight: 400;">Не поставяйте гривната/рамката/ на капака непосредственно върху плочата на шахтата, както и върху основа от зидария с тухли. От постоянното натоварване и в условия на агрессивна среда тухлите/зидарията/ под натиска на гривната на капака се&nbsp; разрушават, а капака заедно с гривната пропада под нивото на пътното покритие. Вследствие на неправилното си положение/неправилна опорна площ/ фланеца на гривната се чупи и впоследствие започва разрушаването на плочата на шахтата и води да капитален ремонт на канализацията. Последващият ремонт създава неприятности на участниците в пътното движение, коства не малко средства и може да доведе до ПТП.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Капакът на ревизионната шахта трябва да се монтира на едно ниво с пътното платно.&nbsp; Нито един елемент на ревизионната шахта не бива да е над повърхностното покритие за да се избегне ударно натоварване и повреждане на транспортни средства.</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">Не се допуска наклон на ревизионния капак при монтирането му. Това ще доведе да неправилно пропадане и е&nbsp; основание за образуване на неравности, които водят да разрушаване на капака и ще предизвикат щети на транспортни средства.&nbsp;</span></li> <li><span style="font-weight: 400;">При&nbsp; монтаж на ревизионни капаци да се използуват само сертифицирани опорни основи/конуси&nbsp; ОСО/К, изготвени в заводски условия от стоманобетон по стандарт ЕN/БДС.&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;"><br /><br /></span></li> </ol> <p><em><strong>Обозначения на схемата:</strong></em></p> <ul> <li><em>РК &ndash; ревизионен капак</em></li> <li><em>ОСО/К &ndash; опорна стоманобетонова основа/конус</em></li> <li><em>ПШ &ndash; плоча на шахта&nbsp;</em></li> <li><em>КШ - канализационна шахта&nbsp;</em></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Изключение правят ревизионните капаци от тип А15&nbsp;(натоварване от максимум 1,5т.), те могат да се монтират непосредствено върху плочата на шахтата.&nbsp;</span><span style="font-weight: 400;">Гривната/рамката&nbsp; на ревизионната шахта трябва да лежи с цялата си повърхност върху опорната основа/конус, никакви стърчащи части не се допускат.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Всички&nbsp; ревизионни шахти на <strong>Реко Продъкшън ООД</strong> съответстват по размери на стандарт ЕN124/БДС и се монтират върху опорна&nbsp; основа/конус ОСО/К без какъвто ида е просвет.</span></p>

Сравнение на продукти