Водомерна шахта DN500 H800

Водомерна шахта от полиетилен

Водомерна шахта DN500
Височинa: Н800
Тегло: 10 кг
Файлове за сваляне: Dimensions.png
Файлове за сваляне: Тест водомерна шахта.pdf
Файлове за сваляне: Тест водомерна шахта_оборудвана.pdf
Файлове за сваляне: AT Camine apomentru.pdf