Водомерна шахта DN500 H1100

Водомерна шахта от полиетилен

Водомерна шахта: DN500
Височинa: Н1100
Тегло: 14 кг

Файлове за сваляне: Dimensions.png
Файлове за сваляне: Тест водомерна шахта.pdf
Файлове за сваляне: Тест водомерна шахта_оборудвана.pdf
Файлове за сваляне: AT Camine apomentru.pdf